Funkcjonariusze policji a także przedstawiciele organizacji samorządowych biją na alarm. Przemoc domowa to wciąż społeczny problem. W Łodzi dotyczy gł