Po emisji reportażu o Annie Kapeli, której sąd odebrał dzieci, bo uznał, że jest „niewydolna wychowawczo” – odezwała się pani Bernarda, która podarowa