W MAJESTACIE PRAWA MATKA ODBIERA CÓRCE DZIECI W RAMACH ZEMSTY ZA UJAWNIENIE W RODZINIE JEJ SEKRETÓW. W dniu 18.03.2024 roku do naszej fundacji „Razem