Zapraszamy do wzięcia udziału w pełnopłatnym szkoleniu z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program szkolenia z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Doświadczenia praktyczne pozwalają nam na stałe udoskonalanie programów naszych kursów i dostosowywanie ich do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.

Nasza oferta skierowana jest do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przede wszystkim pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, lekarze, terapeuci rodzinni, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy, również osoby, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie przemocy w rodzinie.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę i kwalifikacje trenerów z nami współpracujących, przygotowujemy uczestników szkoleń do pracy z ofiarami przemocy, uczymy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz jak unikać często popełnianych błędów. W trakcie zajęć jasno i precyzyjnie odpowiadamy na wszelkie pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz pomagać w dalszej perspektywie. Nasi trenerzy to praktycy z bogatym doświadczeniem w dziedzinie przemocy. To osoby, które na co dzień świadczą różnego rodzaju usługi terapeutyczne, obracając się w kręgu osób dotkniętych przemocą.

Metody stosowane przez nas przy prowadzeniu zajęć, to nie tylko wykład, ale również aktywne warsztaty, praca w grupach, ćwiczenia, panele dyskusyjne, filmy i spotkania z ekspertami.