23.04.2015 r. na prośbę wielu osób zwracających się o pomoc do fundacji zgromadziliśmy się przed Sejmem razem ze stowarzyszeniem Dom-Rodzina-Człowiek,