„Być zwyciężonym, a nie ulec to zwycięstwo.” – Józef Piłsudski Takie słowa widnieją na legitymacji potwierdzającej nadanie Panu Aleksandrowi Kapela Ko